گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
موافقتنامه‌های اقتصادی دوجانبه

 

موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهاي بین دولتجمهوري اسلامیایران و دولت جمهوري اسلوونی

مرجع تصویب:  مجلس شوراي اسلامی

تاریخ تصویب: 20/10/1379

نشانی الکترونیکی: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93479

 

موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوري اسلامی ایران و دولت جمهوري اسلونی

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامی

 تاریخ تصویب: 20/10/1379

نشانی الکترونیک:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93473

 

موافقتنامهکشتیرانیتجاريدریاییبیندولتجمهورياسلامیایرانودولتجمهورياسلوونی

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامی

تاریخ تصویب: 18/03/1381

نشانی الکترونیک:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93800

 

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهاي بردرآمد و سرمایه وتشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوري اسلامی ایران و جمهوري اسلوونی

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامی

تاریخ تصویب: 31/02/1381

نشانی الکترونیک:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/812687

 

موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی دو کشور

موافقتنامه مزبور، در حضور رؤسای جمهور دو کشور در تاریخ 02 آذر 95 در تهران به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی رسید.

با تصویب این موافقت‌نامه توسط مجلس شورای اسلامی متعاقب تصویب آن در پارلمان اسلوونی، موافقت‌نامه همکاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی وارد مرحله اجرایی شده است.

 

یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی

 این یادداشت تفاهم، در روز 20 دی 1394 در تهران، به امضای جناب وزیر محترم نیروی کشورمان و وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی رسید.

 

یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در حضور رؤسای جمهور دو کشور در تاریخ 02 آذر 95 در تهران به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی رسید.

 

یادداشت تفاهم همکاری‌های علمی دو کشور در حوزه فناوری نانو

 در حضور رؤسای جمهور دو کشور در تاریخ 02 آذر 95 در تهران به امضای دبیر محترم ستاد ویژه نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران و رئیس آژانس تحقیقاتی اسلوونی رسید.

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران